Beforge!

Netherlands:
Op 8 december jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam, zitting houdende te
Arnhem, in de strafzaak met parketnummer 21-00-666-06 onder meer beslist dat
de personenauto Honda Civic, met kenteken PO-RN-93 aan u teruggegeven moet
worden. Bedoelde auto is helaas al vernietigd, zodat u op dit moment nog
slechts een vordering tot schadevergoeding resteert.